Blogs Lalibre.be
Lalibre.be | Créer un Blog | Avertir le modérateur

07/05/2011

Deux poids deux mesures

J'apprend avec stupeur qu'aucun média flamand n'a accepté de publier dans ses pages le texte de "Niet in onze naam". La démocratie serait-elle à ce point en danger dans le nord du pays? On peut se poser la question.

Même si je ne suis pas d'accord avec tout les points revendiqués par le collectif "Niet in onze naam", je trouve inadmissible que la presse face la sourde oreille face à un mouvement dont les revendications sont plus que légitimes. Je me permets donc de retranscrire ci-dessous le texte de cette revendication.

 

Geachte,
 
Bij deze forward ik U een tekst van het platform "Niet in onze naam" die we niet in de Vlaamse pers gepubliceerd krijgen.
Deze tekst zegt heel duidelijk hoe ook ik me voel: in Vlaanderen is er slechts plaats voor het NVA gedachtengoed en alle andere (de overgrote meerderheid van de bevolking) komt niet meer aan bod. Onze politici willen zelfs niet meer luisteren naar wat we te zeggen hebben en als andersdenkende spreken krijgen ze als antwoord een scheldpartij ... 
 
Ik woon in Afrika en ben daar dagelijks getuige van wat dit dictatoriale denken voortbrengt: Mme Gbagbo, voormalige Eerste dame van Ivoorkust had als devies 1000 doden aan de rechterkant en 1000 doden aan de linkerkant - "Je m'en fout" ik ga door ... alles om aan de macht te komen en er te blijven.
De Ivoiriaanse bevolking heeft dit zeer duur betaald...
 
Maar nu is er een nieuwe wind over Ivoorkust gevlogen met een nieuw team: als ik de minister van Binnenlandse Zaken van de President Ouattara - M. Ahmed Bakayoko op het televisienieuws plechtig hoor verklaren dat hij VOOR het volk en het welzijn van het volk wil werken dan denk ik ... wij kunnen van deze houding ZEER VEEL Leren... Spijtig dat ook dit niet in het belgische nieuws vermeld wordt. 
 
Belgie heeft GEEN nood aan splitsen om te splitsen : België heeft nood aan goed beheer - op alle niveaus - aan minder structuren - alles simpeler maken ...
Hoop dat jullie MASSIEF naar Brussel zullen trekken om jullie stem te laten horen : 
http://www.youtube.com/watch?v=uzWDRIM2FPc&feature=email
 

iedereen wordt beter van een Solidaire Sterk België waar het multiculturele, de meertaligheid als rijkdommen gezien worden en waar het goed is om leven voor iedereen: Gelieve hierbij de tekst te willen vinden:
 
"De lichtheid waarmee de Wetstraat het bestaan benadert! Ondraaglijk. Na een jaar verrottingsstrategie, na het ultimatum van eind april, volgt nu een loos praatje over een formateur. Om zo het lichtzinnige “overzomeren” – Want wat gaan de ratingbureaus als Standard & Poors in juni zeggen? – verkocht te krijgen. Intussen verrot de toestand verder. Nee, ceci n’est pas een onderhandeling.
 
Ceci n’est pas een picnic wordt een groot tableau vivant sur l’herbe. Een volksparlement in de zon. Samen eten en een glas heffen als uiting van samenhorigheid. Een beetje feest dus.
Want ons platform Niet in Onze Naam wil een sociale staatshervorming met een sterke federale sociale zekerheid. Voor ons is elk kind evenveel waard, welke taal het ook spreekt. Voor ons heeft iedere werkloze en iedere gepensioneerde dezelfde rechten. Voor ons is Brussel een kans: om een modelhoofdstad en een laboratorium te zijn in een samenleving die multicultureel is. Voogdij is hier niet op z’n plaats. De toekomst is er een van verscheidenheid en kleur. Voor ons is een federale kieskring nodig omdat burgers hun bewindslieden volwaardig moeten kunnen kiezen. Voor ons zijn tweetaligheid en meertaligheid troeven. In één woord: wij willen concrete, gemeenschappelijk voorstellen zien, vanuit de taalgemeenschappen en de gewesten samen.
 
Nochtans, ceci n’est PAS een picnic! Want de picknick is ook een signaal tegen communautair gestook. “Echte” politicien vogue, die door het virus van het nationalisme zijn aangetast, zullen proberen de donkere wolk van hun hooghartigheid op de picknickers af te sturen en ze belachelijk te maken: “Daar kunnen wij, politici, niks concreets van opsteken.” Dat zegden ze vroeger ook al. Werkelijk, de kloof met de burger is een afgrond geworden.
“Red de democratie!” had onze baseline kunnen zijn. Het land is uitgeteld na een jaar “ceci n’est pas een onderhandeling”. Alles verzeilde in technische werkgroepen van specialisten, in verre ivoren torens, ver weg van alles en iedereen. Zodat de man in de straat niet meer weet wat de inzet is, en wie voor wat opkomt. “De publieke opinie wordt in slaap gewiegd”, klonk het op 1 mei.
 
Sinds 1970 gaan de opeenvolgende staatshervormingen eenzijdig in de richting van meer autonomie van de gewesten. Wat de splitsers nu voorleggen is een verdere stap naar de splitsing van het land. Het dreigt een staatsmisvorming te worden met daarachter egoïstische motieven, het “wij” tegen “zij” en het ieder voor zich. De sociale zekerheid moet er dan de facto aan geloven. De gewesten zullen zelf belastingen innen, met verschillende tarieven. Alles apart, de sociale cohesie verzwakt. Dat komt ervan als taal en regionale afkomst in de plaats van visie en gedachtegoed worden gezet.
Nationalisme maakt blind en dan worden burgerinitiatieven als Niet in Onze Naam herleid tot een protest tegen “de impasse”, tot een lege doos. Daarmee gaat de oorzaak van die impasse vrijuit: het communautaire opbod, de splitsingsrage
 
De stemmen van het volk is de titel van het boek waarin sociologen van de VU Brussel bevestigen dat volgens hun enquête 73 procent van de Vlamingen zich op de eerste plaats Belg voelt, en pas daarna Vlaming. Mensen beleven hun identiteit als gelaagd, niet als een exclusief iets. Wij van Niet in Onze Naam koesteren de ambitie om van die brede onderstroom een echte tegenstroom te maken, die het land in een andere richting kan oriënteren dan die van ruzies tussen taalfronten.
We hebben de hefboom daarvoor in handen: een burgerbeweging met een langetermijnvisie, georganiseerd, met een open en breed platform waarop veel mensen en organisaties van het middenveld zich achter een algemeen idee scharen, hun eigen accenten leggen en hun eigen motivatie fijn stellen. Daar gaan we voor! Om een nieuwe samenleving mee vorm te geven, waar samenwerking en solidariteit de boventoon voeren.
 
Het is tijd om de puntjes op de i te zetten. Het is tijd voor een warme oproep: “Kom morgen, zaterdag uw dekentje uitrollen en eet een boterham mee in het park van Koekelberg en help ondertussen mee het oude vaderland te redden.” Nooit was dat zo gemakkelijk en moeilijk tegelijkertijd.
 
Namens het platform,
Lieve Franssen, Michael Verbauwhede en Marijke Pinoy"
 
www.nietinonzenaam.be

ET POUR LES FRANCOPHONES LA MËME CHOSE :

"L’insoutenable légèreté avec laquelle “la Rue de la Loi” considère la situation existante est insupportable. Une année de dégradation progressive pour en arriver à  un ultimatum fin avril, on reparle et l' on nous annonce un “Formateur”...ième tentative pour une providentielle gestation et ainsi nous hiberner l’esprit pour passer l’été sans coups de soleil...Ne nous soucions pas trop de juin  quand la Belgique sera sous la loupe "Standard & Poors” et qu’il faudra bien se vendre ....une affaire courante de plus ! La décomposition continue... mais pas en notre nom !

“Ceci n’est pas een Picnic” est votre déjeuner sur l’herbe, une agora citoyenne, un Parlement à la lumière de la Démocratie ... Partager “ Tartines et Boterhammen”
les signataires de notre Plateforme “Pas en notre nom – Niet in onze naam” appellent une réforme de la Constitution de l’État qui nous donne une sécurité sociale solide et fédérale. Pour nous, un enfant est enfant sans aucune distinction de langue. Pour nous, un pensionné est pensionné qu’il soit Flamand, Wallon, Bruxellois ou Germanophone. Chaque sans-emploi reste un citoyen et doit bénéficier des mêmes aides... Pour nous, Bruxelles est une chance unique, un exemple de Capitale où la multiculturaliste redimensionne l’humain! Aucune tutelle n’est acceptable! L’avenir est dans la différence et la couleur ! Nous demandons une “Circonscription fédérale” espace de démocratie dans lequel un habitant d’Arlon peut voter pour un candidat qui se présente à Oostende et vice-versa. Pour nous,le bilinguisme et le multilinguisme sont une richesse évidente et tout enfant y a droit! Nous voulons des propositions politiques concrètes des Régions et Commuautées qui vont dans ce sens! “Ceci n’est pas een Picnic”! Notre action est un signal à l’intention de nos dirigeants et de tous ceux qui attisent la rage communautaire ! Les “ Echte Vlamingen” ou “Vrais Francophones” de tous poils, ces nationalistes qui confondent sol et valeurs démocratiques, tenteront une fois de plus de nous ridiculiser et de réduire l’importance de la mobilisation avec toute l’arrogance de la vindicte ! Et de colporter l’insignifiance du message politique lancé par notre manifestation! Qu’importe!
La largeur du  fossé creusé entre la réalité des politiciens et la vie du citoyen est immense! “ Sauvons la Démocratie” est le Message de “Pas en notre Noom – Niet in onze Naam” aux Belges et aux Politiciens démagogues englués dans les “particraties sourdes et closes”. Notre Pays vit depuis une année dans l'ombre de discussions fumeuses et secrètes loin de préoccupations quotidiennes de la population. Au point que l’opinion publique s’endort... Mais détrompez-vous, nous nous ne sommeillons pas! Nous sommes bien présents, il ne se passe pas une semaine sans qu’il y ait une action citoyenne! Depuis 1970, les Réformes de l’État se sont succédé en allant toujours vers plus d’autonomie des Régions et régionalisant de façon inconséquente! En tranchant des liens essentiels, entre les membres et l’estomac, nous tuons le ciment de la solidarité, la sécurité sociale! Et nous ouvrons la boîte de Pandore aux Nationalistes... Une Flandre et une Wallonie ...Ce miroir aux alouettes de la propagande savamment orchestrée. Ne soyez pas dupes! Et dites-vous : À qui profite le crime ?
“De stemmen van het volk” ( trad. “les voix du Peuple”) ouvrage universitaire commis par des sociologues de la VU Brussel pendant néerlandophone de l’ULB, 73 % des Flamands se sentent Belge avant d’être Flamand. Les gens vivent et sentent leur identité nationale d’une façon différente, mais se retrouvent dans cette valeur unique d’appartenir à ce “Petit Pays Belgique”! Notre Plateforme “Pas en notre nom – niet in onze naam” à contre-courant de l’opposition de deux “Fronts linguistiques” proposent l’ouverture des Frontières !
La base de ce fondement existe déjà dans ce mouvement citoyen dans lequel se retrouve des gens et des organisations sociales regroupées dans un esprit démocratique ou chacun d’apporter  sa pierre à l’édifice ! Ensemble, oeuvrons  dans un nouvel  esprit de coopération et de solidarité!
Belges, il est temps de mettre des points sur les “I”.
Demain samedi 07 mai, venez nous rejoindre Gare du Nord, manifester, marcher ensuite pique-niquer dans le Parc de Koekelberg avec le sentiment de participer à un moment historique dans la vie de notre Pays.
Jamais encore cela n’a été à la fois aussi facile et difficile!
Au nom de la Plateforme
Lieve Franssen, Michael Verbauwhede en Marijke Pinoy

pasennotrenom.be

07:39 Écrit par manuliberte | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, flandre, n-va, liberté | | | Digg! Digg |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.